25
Μαϊ 14

Αλλαγή Διευθύνσεως της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βέρνη

Mitteilung

Wir teilen Ihnen mit, dass sich die Bürohäuser der Botschaft, des Konsulats und der Wirtscafts - und Handelsabteilung ,ab 24. März dieses Jahres im vierten Stockwerk des s, in der folgenden Adresse, befinden werden :

Griechische Botschaft, Weltpoststrasse 4, 3015 Bern Wir bitten Sie, Ihre Briefe an die folgende Adresse zu versenden:

Griechische Botschaft, Weltpoststrasse 4, Postfach 246, 3000 Bern 15 Um richtig und rechtzeitig bedient zu werden, bitten wir die Intercssenten/-innen, sich rechtzeitig mit dem Konsulatsbüro, unter den folgenden Telefonnummern, in Verbindung zu setzen:

031 356 14 10 oder Konsularabt. 031 356 14 11 Zum Schluss teilen wir den Besuchern der Botschaft mit,dass neben Haupteingang des Gebäudes Ihnen fünf (5) Autoparkplätzc zur Verfügung

Ανακοίνωση

Σας ανακοινώνουμε, ότι την 24η Μαρτίου τρέχοντος έτους τα Γραφεία της Πρεσβείας, του Προξενικού Γραφείου και του Εμπορικού Γραφείου μεταφέρονται στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης, στην διεύθυνση: Griechische Botschaft, Weltpostrasse 4, 3015 Bern

Για την αποστολή επιστολών σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την παρακάτω διεύθυνση: Griechische Botschaft, Postfach 246, 3000 Bern 15

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους ομογενείς, για την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση τους, να επικοινωνούν έγκαιρα με το Προξενικό μας Γραφείο στα τηλέφωνα:

031 356 14 10 (βίζες) ή 031 356 14 11 ( λοιπά προξενικά θέματα)

Τέλος ενημερώνουμε τους επισκέπτες της Πρεσβείας ότι δίπλα στην κύρια είσοδο του κτιρίου υπάρχουν πέντε (5) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων για αποκλειστική χρήση τους.